CƠ HỘI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CƠ HỘI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Tuyển dụng

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

14/07/2023

Tại DOJILAND, người lao động được tạo điều kiện và trao cơ hội để phát triển sự nghiệp và gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển bền vững của toàn công ty.

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Lưu ý:

+ Tệp tin được gửi trực tiếp vào hộp thư của Bộ phận Tuyển dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra cẩn thận trước khi nhấp vào "Nộp hồ sơ"
+ Tất cả các bằng cấp và chứng chỉ (nếu có) không để dung lượng vượt quá 3MB; Bởi vì vượt quá khả năng quy định có thể dẫn đến việc Bộ phận Tuyển dụng không nhận được tệp tin.

Đăng ký nhận tin tuyển dụng

Nhận thông báo về những thông tin tuyển dụng mới nhất của DojiLand qua email của bạn