Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

decor Ban lãnh đạo
decor decor

Ông Đỗ Minh Phú

Chủ tịch hội đồng sáng lập Tập đoàn Doji

Triết lí kinh doanh của tôi được đúc rút trong 3 chữ "Tự":

background

01

Tự lực cánh sinh để chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh và đi lên bằng khả năng của mình.
background

02

Tự trọng để giữ uy tín trong làm ăn
background

03

Tự tôn để không chấp nhận thua kém, không dễ dãi, bằng lòng với thành công và những thứ đang có.
Ban lãnh đạo

Ban Lãnh Đạo DojiLand

Ban lãnh đạo
decor decor

Bà Đỗ Vũ Phương Anh

Phó Chủ tịch –  Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Chủ tịch
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND

Ban lãnh đạo
decor decor

Bà Lê Thị Hiền

Phó Tổng Giám đốc Thường trực
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Phó Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản
DOJILAND