Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên thủ tục
##
Trở về list Tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên thủ tục
 • Số lượng :01
 • Mô tả công việc:
 • - Thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ
 • - Thực hiện các thủ tục liên quan đến đặt cọc/mua bán/chuyển nhượng căn hộ/Nhà ở về mặt giấy tờ bản cứng cũng như trên phần mềm Quản lý bất động sản bao gồm nhưng không giới hạn: đặt cọc, ký mới, chuyển nhượng, bổ sung chính sách, thay đổi thông tin, tất toán, sổ đỏ…;
 • - Thực hiện các thủ tục hỗ trợ Khách hàng vay vốn ngân hàng theo chính sách bán hàng tại từng thời điểm;
 • - Thực hiện gửi các thông báo (“TB”) tới Khách hàng theo quy định: TB thanh toán (nếu có), TB bàn giao, TB mời ký Hợp đồng, TB vi phạm quy định ký Hợp đồng…;
 • - Hướng dẫn Khách hàng nộp hồ sơ làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà và Tài sản gắn liền với đất; thu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận của khách hàng;
 • - Giải đáp các thắc mắc, ý kiến của Khách hàng liên quan đến các công việc thủ tục, hợp đồng khách đã ký;
 • - Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Trưởng phòng, Lãnh đạo.
 • - Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác:
 •    + Trực tiếp phối hợp với các phòng ban khác trong công tác nghiệp vụ, cụ thể:
 •    + Phối hợp với kế toán: tính toán, đối chiếu số liệu, thanh toán tiền cho khách, giao nhận hóa đơn VAT, kiểm tra thực tế thanh toán của Khách hàng….;
 •    + Phối hợp với phòng Bàn giao: làm Biên bản bàn giao, cập nhật các căn chuyển nhượng, xác nhận tài chính cho phòng bàn giao trên cơ sở xác nhận số liệu từ Kế toán;
 •    + Phối hợp với các bộ phận khác (Ban quản lý, Pháp chế ): Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng
 •    + Phối hợp với Bộ phận Sổ đỏ để chuyển hồ sơ Khách hàng đã nộp làm Sổ đỏ.
 •    + Phối hợp với Bộ phận Kinh doanh đối chiếu các căn để cho Kh làm thủ tục hoặc xử lý chậm vào Hợp đồng như quy định; Tiếp nhận các chính sách bán hàng mới để thực hiện;
   + Phối hợp với Công ty Xây dựng để thực hiện lựa chọn thiết kế của khách hàng theo Chính sách bán hàng
 
 Nếu bạn quan tâm đến các vị trí tuyển dụng khác của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, bấm vào đây