Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa
##
Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa

về Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa

Vị trí dự án: phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quy mô dự án:
    + Diện tích xây dựng: 44.41ha
    + Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô 1.648 phòng.
    + Mật độ xây dựng toàn khu: 16,67%
    + Tổng mức đầu tư: 2.500 tỷ đồng

 
Dự án khác
Dự án sinh thái Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

Xem chi tiết