Dự án sinh thái Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
##
Alt of picture
Dự án sinh thái Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
Alt of picture
Dự án sinh thái Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
Dự án sinh thái Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
Alt of picture
Alt of picture

về Dự án sinh thái Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

- Vị trí dự án: xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
- Quy mô dự án:
            + Diện tích xây dựng: 220ha
            + Xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp thể thao và nuôi trồng thủy sản
            + Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng.
Dự án khác
Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa

Xem chi tiết