Ban lãnh đạo
##
Bà Đỗ Vũ Phương Anh
Bà Đỗ Vũ Phương Anh
Bà Đỗ Vũ Phương Anh

Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND
 

#
bà Lê Thị Hiền
bà Lê Thị Hiền

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND
 

Ông Nguyễn Anh Vũ
Ông Nguyễn Anh Vũ

Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND