Ban lãnh đạo
##
Ông Đỗ Minh Phú
Ông Đỗ Minh Phú
Ông Đỗ Minh Phú
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ
TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI

Chủ Tịch sáng lập Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND

Chủ Tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank)

Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam

Phó Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ

Ủy viên BCH Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

#
Ông Đỗ Minh Đức
Ông Đỗ Minh Đức

Phó Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Chủ tịch – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND

Ông Nguyễn Anh Vũ
Ông Nguyễn Anh Vũ

Phó TGĐ Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND
Giám đốc đầu tư Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI