Ban lãnh đạo
##
Ông Đỗ Minh Phú
Ông Đỗ Minh Phú
Ông Đỗ Minh Phú
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI

Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank)

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Hà Nội

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Đà Nẵng

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn (Artex Sài Gòn)

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà An

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư N&G - Chủ đầu tư khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội HANSSIP

Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam

Phó Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ

Ủy viên BCH Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

#
Ông Đỗ Minh Đức
Ông Đỗ Minh Đức

Phó Chủ tịch HĐTV kiêm P. TGĐ Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Ông Nguyễn Anh Vũ
Ông Nguyễn Anh Vũ

Phó TGĐ Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND
Giám đốc đầu tư Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI